Students
         
VIJAYARAJANI   THUSHARY   DHARANI     <POOMAALAI  
   
Name           : K.VIJAYARAJANI
DOB            : 03.09.1981
Qualification : B.com
Others          : Carnatic Music, Cake Decoration
Credits...
Salangai Pooja - 2003
Rasa Arangam Dance Festival, Chennai - 2003.
"Sastha Sangam" Ayyapan Temple, Chennai - 2004.
Muthamil Peravai 29th Isai Vizha, Chennai - 2005.
Devakottai Murugan Temple, Kantha Sasdi Vizha - 2007.
Vadapalani Murugan Temple Kumbabishekam, Chennai - 2007.
Pilgrim Festival, Rameswaram - 2008.
Kumari Festival, Kanniyakumari - 2008.
Dhurgalakshmi Saraswathy Temple - 2008, 2009.
Mamallapuram Indian Dance Festival - 2009, 2010.
Tamilnadu Day Festival, Delhi - 2009.
Madurai Tamil Isai Sangam - 2009.
Trichy Rasika Ranjani Sabha - 2009.
Karthick Fine Arts - 2009.
As main Character "Karaikal Ammaiyar" Dance Drama - 2008
As Hero Character in Sangathamizh Dance Drama.
   
Name           : M.THUSHARY
DOB            : 07.02.1990
Qualification : B.com
Others          : Carnatic Music
Credits...
Salangai Pooja - 2004.
Muthamil Peravai 29th Isai Vizha, Chennai - 2005.
Mamallapuram Indian Dance Festival - 2006, 2010.
Tamilnadu Day Festival, Delhi - 2006, 2009.
Kumari Festival, Kanniyakumari - 2006, 2010.
Vadapalani Murugan Temple Kumbabishekam, Chennai - 2007.
Dhurgalakshmi Saraswathy Temple - 2008, 2009.
Madurai Tamil Isai Sangam - 2009.
Trichy Rasika Ranjani Sabha - 2009.
Karthick Fine Arts - 2009.
Sri Ragam Fine Arts - 2009.
As main Character "Karaikal Ammaiyar" Dance Drama - 2008
Sangathamizh Dance Drama.
   
Name           : Dharani Raman
DOB            : 03.05.1996
Qualification : IX Std.
Credits...
Salangai Pooja - 2005.
Dhurgalakshmi Saraswathy Temple - 2008.
"Karaikal Ammaiyar" Dance Drama - 2008
Vadapalani Murugan Temple Kumbabishekam, Chennai - 2009.
Mamallapuram Indian Dance Festival - 2010.
Kalaikoil Annual Day - 2007, 2008, 2009, 2010.
   
Name           : S.B.POOMAALAI
AGE            : 12 years
Qualification : VI Std.
Others          : Carnatic Music
Credits...
Salangai Pooja - 2006.
Mamallapuram Indian Dance Festival - 2006, 2007, 2008, 2010.
Vadapalani Murugan Temple, Chennai - 2008, 2009.
Kumari Festival, Kanniyakumari - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Chidambaram Natyanjali Festival - 2010.
Kumbakkonam Natyanjali Festival - 2010.
Thanjavur Brahman Natyanjali - 2010.
Copyright © - 2009 Kalaikoil. All rights reserved. Powered by  :  SirconTech